Onsdagsklubbens foråret 2024 – slut nyt program til oktober

Alle arrangementer foregår i Seniorhuset IPS, Vendersgade 4, Fredericia fra kl. 14,00 – 16,00.

Ansvarlig: Lisbet Støttrup……Tlf 75 94 23 85

1

Pris 50,00 kr., der dækker foredrag, kaffe/te og brød.